EMPIR: GÖR INDIREKT FÖRVÄRV AV 50% AV AKTIERNA I MYSAFETY

2023-01-13 17:06:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Empir har genom nyemission förvärvat motsvarande 50 procent av holdingbolaget ESSNSS, som i sin tur förvärvar samtliga aktier i försäkringsbolaget Mysafety.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare till Mysafety är Litorina Kapital III samt ett antal ledande befattningshavare i Mysafety.

Emissionslikviden för de aktier i ESSNSS som Empir tecknat är 15 miljoner kronor och har erlagts kontant. Priset för aktierna i Mysafety som ESSNSS ska förvärva är 40 miljoner kronor, varav 15 miljoner erläggs kontant och 25 miljoner genom säljarrevers.Direkt-SE