EMPIR: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 10,3 MLN KR

2023-01-24 18:40:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Empir har beslutat att genomföra en riktad emission genom vilken bolaget tillförs nära 10,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

1 miljon B-aktier kommer emitteras till teckningskursen 10:25 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om drygt 5,5 procent jämfört med stängningskursen på tisdagen.

Nettolikviden ska användas till att säkerställa finansiering av det nyligen genomförda indirekta förvärvet av 50 procent av aktierna i mySafety Group, heter det.

Enligt bolaget deltar ett antal svenska strategiska investerare, däribland Modelio Equity, i den riktade nyemissionen.

Emissionen innebär en utspädning om cirka 15,3 procent av antalet aktier och cirka 13,8 procent av antalet röster i bolaget.

"Empir erhåller nu en finansiell stabilitet och kan öka fokuseringen på det nyförvärvade dotterbolaget mySafety", skriver bolagets vd Marcus Pettersson.Direkt-SE