EMPIR: FÖRSÄMRAT RESULTAT 3 KV

2022-11-10 08:38:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Empir hade ett rörelseresultat om -2,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-3,6).

Bolaget hade ingen omsättning för perioden (0,2).

Nettoresultatet försämrades till -5,2 miljoner kronor (11,3).

"Som ny vd har jag det spännande uppdraget att ta över rodret för en koncern som genomgått en renodling det senaste åren. Jag tillträder rollen med den klara ambitionen att koncernen åter skall byggas upp med verksamheter som kan utvecklas med en marknadsplats som bas, och i tider som kommer att skapa stora möjligheter", skriver Marcus Pettersson i rapporten.

En skuldfri koncern, med en kvarvarande kassa om cirka 16 miljoner kronor och ett eget kapital om cirka 30 miljoner kronor ger Empir en sund finansiell ställning och stor handlingsfrihet framåt, noterar vd:n vidare.Direkt-SE