EMPIR: FÖRESLÅR UTDELNING 1 KR KONTANT SAMT AV XAVI-AKTIER

2022-06-16 13:52:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Empir Group föreslår en kontantutdelning om 1 krona per aktie samt utdelning av 22,1 miljoner B-aktier i Xavi Solutionnode, där en Empiraktie ger rätt till fyra B-aktier i Xavi Solutionnode.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En extrastämma den 15 juli ska ta ställning till förslagen.

Utdelningen av aktierna i Xavi Solutionnode motsvarar merparten av de aktier i bolaget som Empir innehar i dag och har åtagit sig att teckna Xavi Solutionnodes pågående företrädesemission. Om Empir Group erhåller aktier i egenskap av emissionsgarant avser styrelsen att utvärdera de alternativ som föreligger med hjälp av denna sista innehavspost om högst cirka 22 procent av aktierna i Xavi Solutionnode, heter det i pressmeddelandet.

Empir pekar på att intressebolaget Xavi Solutionnode tillsammans med det fria egna kapitalet i Empir ger finansiell flexibilitet för Empir.

"I takt med att Empir Group har delat ut betydande värden till Empir Groups aktieägare har styrelsen löpande erhållit propåer om ett antal omvända förvärvsförslag som både inbegriper och inte inbegriper eventuellt kvarvarande Xavi Solutionnodeinnehav. Styrelsens prioriterade avsikt är att försöka förvärva en betydande ny rörelse till Empir Groups aktieägare, efter de avbrutna och tidigare kommunicerade förhandlingarna med Vivabem Brasil", skriver Empir.

Alternativt kommer även de sista Xavi Solutionnode-aktierna att delas ut till Empir Groups aktieägare.

Avstämningsdag för kontantutdelningen ska vara den 19 juli och för utdelningen av aktier i Xavi Solutionnode föreslås styrelsen bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag.Direkt-SE