EMPIR: FÖRESLÅR UTDELNING 1 KR/AKTIE, UTREDER GÖRA NYEMISSION

2022-09-13 09:21:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Empir Group föreslår att en extra bolagstämma den 6 oktober beslutar om kontantutdelning om 1 krona per aktie.

Styrelsen har vidare beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner av två serier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 10 oktober.

I emissionen ska varje aktie i Empir Group berättiga till teckning av en unit och varje teckningsoption berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Empir Group. Syftet skulle vara att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital under år 2023 och år 2024, skriver Empir.

Empir meddelar också att styrelseledamoten Marcus Pettersson utsetts till vd för bolaget från den 1 oktober. Sedan tidigare är det känt att nuvarande vd Lars Save går i pension den 30 september.Direkt-SE