EMPIR: DRAR TILLBAKA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY

2022-11-10 14:08:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Empir Group har beslutat sig för att initiera en strategisk översyn och drar samtidigt tillbaka sina finansiella mål och sin utdelningspolicy.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Empirs, nu tillbakadragna, finansiella mål antogs och offentliggjordes den 20 maj 2021 och var som följande:

Empir Group ska vara utdelnings- och avkastningsstyrt för att ge aktieägarna en långsiktig förräntning på investerat kapital i nivå minst med jämförbara noterade bolag.

Vid samma tillfälle offentliggjordes även den utdelningspolicy som slog fast att Empir Group ska ha en årlig utdelning om lägst 1:50 kr per aktie.

Styrelsen för Empir Group avser att återkomma med nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy när den strategiska översynen är genomförd.

Tidigare under torsdagen meddelade Empir även att styrelsen har beslutat om en företrädesemission som högst kan komma att tillföra Empir 194 miljoner kronor.Direkt-SE