EMOTRA: TVIST MED ITALIENSK LEVERANTÖR LÖST EFTER FÖRLIKNING

2021-11-25 16:09:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Emotra har löst en tvist med en italiensk leverantör som pågått sedan 2017.

Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Tvisten har gällt ett krav på cirka 1,7 miljoner kronor plus vissa räntor, och med anledning av den har Emotra haft cirka 800.000 kronor reserverade. Reserveringen har i räkenskaperna varit uppbokat som leverantörsskuld och upplupen kostnad för den betalningsskyldighet som kan komma att fastställas.

Huvudförhandling vid Göteborgs tingsrätt var utsatt till slutet av november i år, men kort före förhandlingen nåddes en förlikning mellan parterna. Innebörden av den är att leverantören frånfallit alla krav mot Emotra och att vardera parten betalar sina egna rättegångskostnader.

Den reservering som gjorts i Emotras räkenskaper har nu återförts som en kostnadsminskning.Direkt-SE