Bild hämtad från Payday2.

Emission Starbreeze meddelar villkoren i den företrädesemission om 250 miljoner kr som aviserades den 30 juni 2020.

Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en ny aktie per en befintlig aktie av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:1.

Teckningskursen är fastställd till 0,69 kr per ny aktie oavsett aktieslag.