Rapport Embracers organiska tillväxt var -34 procent i det klart dominerande affärsområdet Games under det gångna kvartalet. Men jämförelsesiffrorna var tuffa och vd tror på "god" organisk tillväxt framöver. 

Embracer redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå om 1.473 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (januari-mars) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.522 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Bolagets operativa rörelseresultat blev 1.052 miljoner kronor, mot väntade 1.053 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 5.229 miljoner kronor, mot förväntan om 4.459 miljoner kronor. 

Embracer räknar med ”god” organisk tillväxt under innevarande räkenskapsår 2022/2023 som främst kommer drivas av lanseringar av premiumspel.

Det skriver gamingbolaget i sin rapport efter att fjärde kvartalet (januari-mars) i räkenskapsåret 2021/2022 bjudit på en organisk tillväxt på -34 procent. Kvartalet mötte dock en tuff jämförelse där den organiska tillväxten motsvarande period året innan uppgick till +85 procent.

Embracer kommer, som en del av sin process för listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista, från och med innevarande räkenskapsår införa en ny segmentsrapportering indelat i PC/Console games, Mobile games, Tabletop games och Entertainment & Services som de fyra primära segmenten. Planen att byta lista vid kalenderårets slut står fast, skriver bolaget.

I sitt vd-ord konstaterar Lars Wingefors att Embracer bibehåller ”en stark balansräkning” eftersom de bästa möjligheterna uppkommer i turbulenta tider.

”Vi har under de senaste månaderna sett en betydande korrigering av värderingarna i den privata M&A-marknaden. Det är inte nödvändigt för oss att göra ytterligare förvärv för att växa. Vi fortsätter dock att scouta efter utvalda förvärvsmöjligheter för att stödja våra långsiktiga tillväxtambitioner. Vi har en spännande lista av potentiella förvärv med fokus på bolt-on förvärv inom existerande operativa koncerner”, skriver vd:n.