Aktie Embracers ansökan om att bolagets aktie ska börja handlas på Stockholmsbörsen har godkänts av Nasdaq Stockholms bolagskommitté. Första dag för handel med B-aktien är planerad till 22 december 2022 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Utöver att noteringen på Nasdaq Stockholm medför en kvalitetsstämpel för bolaget med ökad visibilitet, bedöms noteringen även medföra att bolagets B-aktie blir än mer attraktiv som betalningsmedel som kan komma att underlätta i framtida förvärvsdiskussioner”, skriver Embracer.

Vidare bedöms noteringen på Nasdaq Stockholm bättre spegla Embracers mognadsgrad ur ett kapitalmarknadsperspektiv och möjliggöra för fler institutionella investerare att investera i bolagets B-aktier.