Aktie (Uppdaterad) Gamingbolaget Embracer avser förvärva brädspelsgruppen Asmodee och har inlett exklusiva förhandlingar om detta. Den initiala ersättningen vid en affär uppgår till cirka 2,75 miljarder euro. Under onsdagskvällen tog Embracer in cirka 6 miljarder kronor som ska finansiera köpet.  

”Om förvärvet genomförs blir det ett strategiskt steg för att bredda Embracer Groups ekosystem, eftersom Asmodee och Embracer har naturliga och starka band vad gäller strategi och kultur”, skriver Embracer som avser göra en riktad nyemission på 5,5 miljarder kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds vid Stockholmsbörsens stängning på onsdagen.

Villkorat av att konsultationer med relevanta fackföreningar inom Asmodee-koncernen angående den föreslagna transaktionen slutförs samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas, kommer Embracer och aktieägarna i Asmodee att ingå ett aktieöverlåtelseavtal för att slutföra transaktionen, uppges det.

350 miljoner euro kan komma att betalas till huvudägaren, PAI och vissa andra minoritetsaktieägare, genom nyemitterade B-aktier i Embracer medan cirka 2,4 miljarder euro betalas i kontanter och skuldrefinansiering.

Asmodees övriga minoritetsaktieägare kan komma att sälja en majoritet av sina aktier för kontanter och behålla ett minoritetsintresse, vilka kommer att omfattas av sälj- och köpoptioner.

Förutsatt att transaktionen slutförs kommer Asmodee att bli den nionde operativa gruppen inom Embracer.

”Asmodees vd Stéphane Carville tillsammans med hans managementteam kommer att fortsätta leda den nya operativa gruppen. Asmodee kommer att fortsätta verka som innan transaktionen utan någon omorganisation som är driven av transaktionen”, skriver gamingbolaget.

Teckningskurs 87 kronor i nyemissionen

På torsdagsmorgonen meddelade Embracer att bolaget, i enlighet med vad som offentliggjordes på onsdagskvällen, genomfört en nyemission om 69 miljoner nya B-aktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare.

Teckningskursen i nyemissionen är 87 kronor per B-aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och Embracer erhåller en bruttolikvid om cirka 6 miljarder kronor från nyemissionen.

Investerare i nyemissionen var bland annat Alecta, AMF, Didner & Gerge Fonder, Fonder för SEB Investment Management, Handelsbanken Fonder, Odin Fonder, Skandia, Swedbank Robur och TIN Fonder samt andra renommerade investerare.

Embracer avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att finansiera betalningen av köpeskillingen för förvärvet av Asmodee som offentliggjordes på onsdagen.

”Likviden, tillsammans med övrig finansiering och den genom nyemissionen förbättrade kapitalstrukturen, kommer även möjliggöra att bolaget kan fortsätta sin framgångsrika förvärvsstrategi genom att komplettera den befintliga verksamheten genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar”, skriver Embracer.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,4 procent av antalet aktier och cirka 4,1 procent av antalet röster i Embracer.

I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med vissa undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum. Därtill har Lars Wingefors AB gått med på att, med vissa undantag, inte sälja några aktier i Embracer Group under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum för nyemissionen.