Emission Embracer har, i enlighet med vad som offentliggjordes efter stängning på onsdagen, genomfört en riktad nyemission. Bolaget erhåller en bruttolikvid om cirka 7,6 miljarder kronor från nyemissionen.

På grund av det stora intresset utökades nyemissionen med cirka 4 miljoner B-aktier och som omfattade totalt 36 miljoner nya B-aktier. Teckningskursen blev 210 kronor per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolaget erhåller en bruttolikvid om cirka 7,6 miljarder kronor från nyemissionen.

Det framgår av ett pressmeddelande under natten till torsdagen.

Investerare i nyemissionen var svenska och internationella institutionella investerare, inklusive CPP Investments, Alecta, AMF Pension, Swedbank Robur bland andra.

Emissionslikviden från nyemissionen kommer att ytterligare stärka Embracers finansiella ställning och möjliggöra för bolaget att fortsätta sin framgångsrika förvärvsstrategi.

”Bolaget ser för närvarande en växande lista med aktuella förvärvskandidater som Bolaget aktivt granskar och utvärderar”, heter det.

Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,8 procent av antalet aktier och cirka 4,7 procent av antalet röster i Embracer.

I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum. Därtill har Lars Wingefors AB gått med på att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Embracer Group under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum för nyemissionen.

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen kommer Lars Wingefors AB att låna ut 36 miljoner B-aktier till Carnegie Investment Bank.