EMBRACER: TIN FONDER KRITISERAR KOMMUNIKATION I ÖPPET BREV (R)

2023-05-26 09:52:54

(Tillägg: på flera ställen, rättar valuta i andra stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I ett öppet brev till Embracer skriver Tin Fonder att fondbolaget inte är nöjda med kursutvecklingen och att gamingbolagets kommunikation sedan listbytet till Stockholmsbörsen inte har varit i nivå med vad som rimligtvis kan krävas av ett bolag noterat på huvudlistan.

"Det nuvarande marknadsvärdet är 25 miljarder kronor, vilket är i nivå med värdet på förvärvet av Asmodee. Det är också klart lägre än de dryga 75 miljarder kronor som investerats av Embracer i förvärv. I ljuset av det anser vi att det behövs en snabb förändring för att artikulera den framtida strategin, bolagets prioriteringar och hur Embracer planerar att kommunicera framöver", skriver Tin Fonder.

Tin Fonder har utifrån sin tidigare erfarenhet med spelsektorn identifierat ett antal faktorer som enligt fondbolaget är viktiga för att nå framgång över tid. Samtliga anses vara nåbara av Embracer. Givet misslyckandet med att skriva under ett transformativt avtal inom PC/Konsol behöver dock strategin förtydligas och kommuniceras till investerare, heter det.

Fondbolaget skriver också att sättet som Embracer kommunicerade sina finansiella prognoser har haft en tydligt negativ effekt på investerares tillit.

"I den kontexten tror vi det är bättre att inte kommunicera någon prognos över huvud taget. Om bolaget fortsatt önskar kommunicera en prognos tror vi att modellen ska justeras", skriver Tin Fonder.

Bland annat föreslås helårsprognos enbart för innevarande år och en uppdaterad prognos efter varje kvartal. Vidare föreslås att plattformsavtal eller liknande som inte ännu är säkra ska exkluderas ur prognoser.

"Vi anser att det bör vara prioriterat för Embracer att klargöra och kommunicera både strategin och prioriteringarna för räkenskapsåret 2023/2024, ju snarare desto bättre. Vi anser att företaget bör överväga små och stora förändringar, inklusive avyttringsalternativ, för att säkerställa den långsiktiga planen", skriver fondbolaget.

Tin Fonder är för närvarande på 16:e plats i ägarlistan med knappt en procent av kapitalet i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.Direkt-SE