EMBRACER: TIN FONDER KRITISERAR KOMMUNIKATION I ÖPPET BREV

2023-05-26 09:42:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I ett öppet brev till Embracer skriver Tin Fonder att fondbolaget inte är nöjda med kursutvecklingen och att gamingbolagets kommunikation sedan listbytet till Stockholmsbörsen inte har varit i nivå med vad som rimligtvis kan krävas av ett bolag noterat på huvudlistan.

"Det nuvarande marknadsvärdet är 25 miljarder dollar, vilket är i nivå med värdet på förvärvet av Asmodee. Det är också klart lägre än de dryga 75 miljarder dollar som investerats av Embracer i förvärv. I ljuset av det anser vi att det behövs en snabb förändring för att artikulera den framtida strategin, bolagets prioriteringar och hur Embracer planerar att kommunicera framöver", skriver Tin Fonder.

Tin Fonder är för närvarande på 16:e plats i ägarlistan med knappt en procent av kapitalet i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.Direkt-SE