Rapport Embracers resultat och omsättning föll under det gångna kvartalet. Men gamingbolaget väntar sig väsentlig tillväxt framöver.

Embracer redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 495 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (januari-mars) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. (619).

Operativt ebit-resultat uppgick till 286 miljoner kronor (396).

Nettoomsättningen uppgick till 1.339 miljoner kronor (1.631).

* Nettoomsättningen för affärsområdet Games – Deep Silver minskade med 35 procent till 515 miljoner kronor. Minskningen beror på att lanseringen av Metro Exodus skedde under motsvarande period förra året. Inför det första kvartalet, som slutar den 30 juni, förväntas de största intäktsdrivarna från nya lanseringar bli Saints Row the Third Remastered och MotoGP 20 från Milestone.

* Nettoomsättningen för affärsområdet Games – THQ Nordic ökade med 115 procent till 307 miljoner kronor och bland nya lanseringar genererades huvuddelen av intäkterna av konsolreleasen av Darksiders Genesis. I det första kvartalet som slutar den 30 juni förväntas både Desperados 3 och Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated bli noterbara intäktsdrivare, skriver Embracer i rapporten.

* Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet för affärsområdets Games – Coffee Stain minskade med 16 procent till 82 miljoner kronor. Minskningen beror på att lanseringen av Satisfactory skedde under jämförbar period föregående år.

* Nettoomsättningen inom affärsområdet Partner Publishing/Film minskade med 27 procent till 436 miljoner kronor, främst på grund av effekter från covid-19 pandemin. Nedgången i intäkter från fysiska återförsäljare kompenserades delvis av ökad e-handel. Alla koncernens logistikenheter över hela Europa förblev i drift under kvartalet.

Väntar sig väsentlig tillväxt

Embracer har för närvarande över 118 spel under utveckling varav 69 som ännu inte har utannonserats.

”Vi förväntar oss väsentlig tillväxt under det innevarande räkenskapsåret, drivet av ett stort antal högkvalitativa spellanseringar. Vi förväntar oss att dubbla värdet av färdigställda spel från 589 miljoner kronor till 1.200-1.400 miljoner”, skriver vd Lars Wingefors i onsdagens rapport.

Embracers innevarande räkenskapsåret sträcker sig till 31 mars 2021 och tillväxt kommer att drivas av kommande spellanseringar såsom Biomutant, Chorus, Deep Rock Galactic, Destroy all Humans!, Iron Harvest, MotoGP 20, Ride 4, Snowrunner, Wasteland 3, WWE2K Battlegrounds och ”en mängd andra titlar” som ännu inte har börjat marknadsföras.

”När vi blickar framåt till nästa räkenskapsår som slutar den 31 mars 2022, förväntar vi oss en fortsatt organisk tillväxt, drivet av ytterligare ökning av värdet för färdigställda spel, drivet av de första AAA-spellanseringarna sedan Metro Exodus. Från och med det året, förväntar vi oss AAA-lanseringar varje år”, skriver vd:n.

Embracer uppger vidare att bolaget har en lång lista av framtida förvärvskandidater och att bolaget för närvarande är involverade i flera pågående diskussioner som kan leda till framtida förvärv, däribland en handfull företag av betydande storlek som kan komma att forma nya operativa koncerner.