Affär Embracer har ingått avtal om att förvärva Vertigo Games, baserat i Nederländerna.

Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 50 miljoner euro, där 40 miljoner euro betalas kontant och 10 miljoner euro betalas genom nyemitterade B-aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vertigo Games utvecklar, förlägger och distribuerar spel exklusivt för VR. De ligger bakom Arizona Sunshine och After the Fall.

Köpeskillingen motsvarar ett initialt enterprise value om cirka 45 miljoner euro, justerat för 5 miljoner euro i förvärvad nettokassa.

Förutsatt att vissa överenskomna intäktsmål nås och lansering av vissa speltitlar under en tioårsperiod kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 65 miljoner euro betalas, där maximalt 25 miljoner euro betalas kontant och maximalt 40 miljoner euro genom nyemitterade B-aktier, uppger Embracer.

Under perioden januari till december 2020 förväntas Vertigo generera en nettoomsättning i storleksordningen 10-12 miljoner euro och ett operationellt ebit om 6-8 miljoner euro.

Under nästkommande räkenskapsår (april 2021 till mars 2022) förväntas bolaget generera en nettoomsättning i storleksordningen 18-24 miljoner euro och ett operationellt ebit om 11-17 miljoner euro.

”Företaget förväntar sig att både intäkter och lönsamhet kommer att ha en fortsatt stabil tillväxt de kommande åren därefter”, skriver Embracer om Vertigo.

Vertigo har 50 anställda, av vilka 37 arbetar som utvecklare. Bolaget består av tre affärsområden: Vertigo Studios som utvecklar VR-exklusiva spel. Vertigo Publishing, som förlägger Vertigo Studios spel samt VR-innehåll från tredje part och Vertigo Arcades, som licensierar egna och tredjeparts-VR-spel globalt.