Sektor Gamingkonglomeratet Embracer förvärvar sammanlagt åtta stycken bolag, varav några via sina helägda dotterbolag. Sammanlagt väntas de uppköpta bolagen bidra med 2-3 miljarder kr i nettoomsättning och 350-550 miljoner kr i operationell ebit under åren 2022 och 2023. Det framgår av åtta separata pressmeddelanden på torsdagsmorgonen.

För återstående kvartal under nuvarande räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2022, beräknas bidraget avseende run rate vara i det lägre av ovanstående intervall, heter det.

De bolag som förvärvats följer: Crazylabs, Ghost Ship Games, Easy Trigger, Force Field, Digixart, Slipgate Ironworks, 3D Realms och Grimfrost.

”Transaktionerna förbättrar koncernens förmågor inom mobil förläggar- och utvecklingsverksamhet, indie-utveckling, VR-utveckling samt berättar-drivna, retro shooter och annan utveckling för PC/konsoler”, skriver Embracer i ett sammanfattande pressmeddelande.

Transaktioner för 2,7 miljarder kr

Crazy Labs lyfts av Embracer fram som det mest betydande förvärvet, avseende både nettointäkter och operationellt ebit. Förvärvet beräknas slutföras under slutet av innevarande kvartal som avslutas 30 september.

Den sammanlagda initiala köpeskillingen för samtliga åtta transaktioner uppgår till cirka 2,7 miljarder kr på kassa- och skuldfri basis. Cirka 2,1 miljarder betalas kontant och 0,6 miljarder kr i nyemitterade B-aktier i Embracer.

I syfte att ”skapa långsiktiga gemensamma intressen” kan en tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 2,0 miljarder kr utgå, vilken är föremål för vissa finansiella och operationella milstolpar över en period om upp till åtta år. Tilläggsköpeskillingen består av maximalt cirka 1,0 miljarder kr kontant och cirka 1,0x miljarder kr i B-aktier i Embracer.

Den totala köpeskillingen uppgår till 4,7 miljarder kr.

”Välkomnar över 500 nya talanger”

Det totala antalet aktier som emitteras som en del av den totala ersättningen, exklusive aktier som emitteras som en del av tilläggsköpeskilling, uppgår till cirka 2.568.695 B-aktier i Embracer. Den del av tilläggsköpeskillingen som består av B-aktier i Embracer uppgår till maximalt cirka 4.375.488 aktier förutsatt att samtliga milstolpar uppnås. Totalt emitteras cirka 6,9 miljoner B-aktier.

”Jag är förväntansfull i att välkomna mer än 500 talanger över ett stort bräde av väletablerade verksamheter som ytterligare diversifierar och stärker koncernen globalt direkt. /…/Vi har fortfarande en stark balansräkning med en stor nettokassa-position för ytterligare förvärv. Vi har fortsatt ett många pågående diskussioner med entreprenörer, kreatörer och bolag om att ansluta till familjen, inklusive större eller transformativa bolag som bildar nya operativa grupper. Jag ser fram mot att fortsätta växa Embracer Group såväl organiskt som genom förvärv under kommande decennier”, kommenterar Lars Wingefors, grundare och vd för Embracer.

Genom ovan nämnda förvärv växer Embracer till mer än 8.000 anställda och konsulter.