Rapport Embracer nådde inte analytikernas resultatförväntningar. Gamingbolagets marginal tyngdes av avskrivningar av spelutvecklingskostnader. 

Embracer redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.009 miljoner kronor för det tredje kvartalet (oktober-december) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 2.428 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 16 estimat.

Det rapporterade rörelseresultatet (ebit) blev 226 miljoner kronor, mot väntade 914 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 11.622 miljoner kronor, mot förväntan om 11.006 miljoner kronor. Den organiska tillväxten i kvartalet blev -3 procent och här hade analytikerna i snitt väntat sig en oförändrad organisk tillväxt.

Avskrivningar tyngde marginalen

Embracer redovisar en försämrad justerad rörelsemarginal i sitt tredje kvartal. Inom segmentet PC/Console blev marginalen -14 procent (2) då den påverkades av avskrivningar av spelutvecklingskostnader för titlar som lanserades tidigare under året med lägre investeringsavkastning (ROI). Dessa avskrivningar inkluderar spelet Saints Row.

”Det är ett faktum att vissa operativa koncerner inom PC/Console Games-segmentet har underpresterat under detta år i förhållande till våra förväntningar, mycket på grund av ROI som varit lägre än väntat för deras nya spellanseringar”, skriver vd Lars Wingefors i delårsrapporten.

Den översyn av verksamheten som Embracer talade om i höstas pågår fortfarande.

”Vi har satt som mål att öka andelen av vår spelutveckling för PC/Console som är hel- eller delägd av tredje part. Detta är främst relaterat till ett antal kommande högbudgetspel under de kommande sex åren”, skriver Lars Wingefors och fortsätter:

”Även om en majoritet av spelutvecklingen är helägd av koncernen, så förväntas en ökad extern finansiering signifikant öka förutsägbarheten i kassaflöden och vinst”.

I slutet av förra året ingicks ett avtal med Amazon Games gällande utveckling och förlagstjänster för ett nytt Tomb Raider-spel som kommer göras tillgängligt på flera plattformar. Det avtalet är ett exempel på ett sådant samarbete vd:n beskriver. Ytterligare affärer väntas slutföras under räkenskapsåret 2022/2023.

I torsdagens rapport upprepar Embracer sina prognoser för det justerade rörelseresultatet innevarande och nästkommande räkenskapsår.

”Som tidigare kommunicerats innehåller prognosen olika utfall gällande partner- och licensavtal med ett flertal industripartners som väntas slutföras under räkenskapsåret 2022/23”, kommenterar Lars Wingefors.

Upprepar helårsprognos

Embracer upprepar sin prognos för det justerade rörelseresultatet för räkenskapsåret 2022/2023, som sträcker sig till och med mars 2023, om 8,0-10,0 miljarder kronor.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet i ovan nämnda räkenskapsår.

Enligt Infronts konsensus inför rapporten låg analytikernas förväntningar i snitt på 8,3 miljarder kronor i justerat ebit för 2022/2023.

Samtidigt upprepas prognosen för räkenskapsåret 2023/2024 om ett justerat rörelseresultat på 10,3-13,6 miljarder kronor. Här låg konsensus inför rapporten på 10,5 miljarder kronor i justerat ebit för 2023/2024.