ELUX PRO: SPÅR POSITIVT NETTO PRISÖKNINGAR/RÅVARUKOSTNADER 3 KV

2022-07-22 08:17:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux Professional, Elux Pro, räknar med att nettot mellan prisökningar och råvarukostnader blir positivt under det tredje kvartalet.

Det skriver vd Alberto Zanata i rapporten för det andra kvartalet.

Under andra kvartalet gav ökade försäljningsvolymer och bidraget från Unified Brand ett justerat ebita-resultat på 268 miljoner kronor, vilket var en ökning från 197 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Det nådde emellertid inte upp till analytikernas snittförväntningar, som enligt Infront låg på 299 miljoner kronor.

"Vi lyckades emellertid inte att fullt ut kompensera de ökade kostnaderna för råvaror och komponenter inom Tvätt, vilket hade en negativ nettoeffekt på cirka –30 miljoner kronor. Inom Storkök och dryck kunde vi fylla gapet mellan pris och råvaror", skriver Alberto Zanata.

Försäljningen under kvartalet ökade organiskt med 15,1 procent och växte med totalt 39,5 procent, inklusive det nyligen förvärvade Unified Brands verksamhet. Försäljningen var stark i alla regioner, särskilt i Amerika, uppger vd:n.

Trots den osäkra geopolitiska situationen och den betydande globala inflationen, upplever bolagets främsta kundbas inom hotell- och restaurangnäringen för närvarande hög aktivitet och efterfrågan.

"Vår höga orderstock, den förbättrade tillgången på komponenter och en positiv prispåverkan ger oss en bra grund inför nästa kvartal", skriver Alberto Zanata.Direkt-SE