ELUX PRO: PRISHÖJNINGAR INTE FULLT KOMPENSERAT HÖGRE KOSTNADER

2022-04-27 08:06:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningsåterhämtningen som startade under förra året har fortsatt under det första kvartalet och försäljningen i de flesta länder är nu tillbaka eller nästan tillbaka på 2019 års nivåer och i några länder är den över dessa nivåer.

Det skriver Electrolux Professionals vd Alberto Zanata i rapporten för det första kvartalet.

"I flera länder i Asien-Stillahavsregionen är vi emellertid fortfarande efter i försäljningen", skriver han.

Trots kraftfulla åtgärder har prishöjningar inte fullt ut kompenserat för de ökade komponent-, råvaru- och logistikkostnaderna och den negativa nettoeffekten var cirka -70 miljoner kronor under kvartalet.

"Givet fortsatta kostnadsökningar kommer vi att genomföra ytterligare prishöjningar eller tillägg under det andra kvartalet", skriver han.Direkt-SE