ELUX PRO: EBITA-RESULTATET BLEV 317 MLN KR 3 KV 2022 (EST 325)

2022-10-27 08:09:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat på 317 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Ebita-marginalen var 11,4 procent.

Analytikerna i Infronts sammanställning av sex estimat hade räknat med 325 miljoner respektive 11,9 procent.

Rörelseresultatet låg på 277 miljoner kronor och här väntades 287 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 195 miljoner kronor mot väntade 213 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.782 miljoner kronor, en ökning med 43,8 procent. Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 2.723 miljoner kronor.

Organiskt ökade försäljningen med 15,8 procent. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 20,4 procent, valutaeffekter bidrog med 8,9 procent och avyttringen av verksamheten i Ryssland hade en effekt om –1,3 procent.Direkt-SE