ELUX PRO: EBITA-RESULTATET BLEV 233 MLN KR 2 KV 2022 (EST 262)

2022-07-22 08:07:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat på 233 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Ebita-marginalen var 8,5 procent

Analytikerna i Infronts sammanställning av sex estimat hade räknat med ett ebita på 262 miljoner kronor och en marginal på 9,7 procent.

Ebita-resultatet, exklusive jämförelsestörande poster om –35 miljoner kronor relaterade till avyttring av den ryska verksamheten, uppgick till 268 miljoner kronor (197). Här låg analytikernas förväntningar på 299 miljoner kronor, enligt Infront.

Nettoresultatet blev 132 miljoner kronor mot väntade 167 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.731 miljoner kronor, vilket gav en tillväxt på 39,5 procent. Organiskt ökade försäljningen med 15,1 procent. Analytikerna hade räknat med en omsättning på 2.700 miljoner kronor.Direkt-SE