ELUX PRO: BEKRÄFTAR STRATEGI OCH FINANSIELLA MÅL PÅ INVESTERARDAG

2022-11-15 08:11:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux Professional bekräftar den nuvarande strategin, samt de finansiella målen, under sin investerardag i Italien som hålls på tisdagen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Marginalexpansionen för att nå 15 procents ebita baseras på volymtillväxt, förbättrad mix, fabriksoptimering samt löpande förbättringar.

"Besöksnäringen har haft en stark comeback under 2021 och 2022, med USA och snabbmatsrestauranger i spetsen. Trots att vi under de senaste två månaderna har sett tecken på avmattning i orderingången inom Storkök och Dryck i Europa, är orderboken inom såväl Storkök och Dryck som Tvätt fortfarande högre än för ett år sedan, vilket ger förtroende på kort sikt. Vi förbereder oss dock på olika scenarier, för att stå redo att hantera en potentiell ekonomisk nedgång", säger vd Alberto Zanata.

Under den globala finanskrisen 2009 minskade den organiska försäljningen med 11 procent.

"Jämfört med den globala finanskrisen står bolaget i dag starkare, med en bättre balanserad geografisk exponering, en bevisad förmåga att hantera kostnader i sämre tider, såväl som en starkare position inom restaurangkedjor och Tvätt. Detta bör vara av betydelse vid en ekonomisk nedgång", skriver bolaget.

Vd Alberto Zanata och andra medlemmar av koncernledningen kommer under investerardagen att fokusera på företagets position i USA.

"Efter förra årets förvärv av Unified Brands och det tidigare förvärvet av Grindmaster, har vi väsentligt

stärkt vår position i USA. Vi har nu en stark plattform i USA från vilken vi kan växa lönsamt", kommenterar Alberto Zanata.

Den nya postitionen för Electrolux Professional i USA kommer att generera säljsynergier såväl som kostnadssynergier i intervallet 45-90 miljoner kronor i ebita under 2024, heter det.Direkt-SE