ELUX PRO: AVYTTRAR RYSK VERKSAMHET, KOSTNAD 35 MLN KR 2 KV

2022-07-11 08:07:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electrolux Professionell kommer att upphöra med sin verksamhet i Ryssland och avyttrar därför sin verksamhet i landet till den lokala ledningen. Detta kommer att medföra en kostnad om 35 miljoner kronor som kommer att redovisas som jämförelsestörande poster i det andra kvartalet 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver kostnaden för utträdet, 35 miljoner kronor, förväntas beslutet att lämna Ryssland inte innebära någon väsentlig påverkan på koncernens vinst eller lönsamhet.

Electrolux Professional har 25 anställda i Ryssland, och under 2021 var försäljningen ungefär 1 procent av företagets totala försäljning.

"Som ett resultat av det fortsatta kriget och sanktionerna, gör vi bedömningen att vi inte kommer att kunna sälja våra produkter eller erbjuda service i Ryssland på medel till lång sikt", kommenterar vd Alberto Zanata.Direkt-SE