Eltel rasar efter vinstvarningen

Publicerad 2016-10-14 09:30

Aktier (uppdaterad) Eltel vinstvarnar för det tredje kvartalet och sänker även förväntningarna på det fjärde kvartalet och helåret. Aktien rasar nästan 30 procent på börsen

Under 2016 har Eltel successivt kommunicerat ökade marknadsrelaterade och operativa utmaningar speciellt i vissa projekt inom krafttransmission och järnväg & väg.

”Dessa utmaningar har fortsatt under tredje kvartalet, mest markant i vissa av Eltels elektrifieringsprojekt i Afrika”, skriver Eltel.

Som en konsekvens av detta förväntas Eltels ebita-resultat för det tredje kvartalet att uppgå till cirka 8 miljoner euro. Det kan jämföras med SME Direkts senaste analytikersammanställning där konsensus låg på 23,6 miljoner euro.

Utmaningarna som Eltel skriver om förväntas fortsätta även under det fjärde kvartalet och påverka omsättningen och ebita-resultatet.

Eltel uppskattar att ebita-resultatet för helåret 2016 kommer att ligga i intervallet 27-32 miljoner euro. Här låg SME Direkts förväntningar på 55,6 miljoner euro.

Eltels prognos för tredje kvartalet och helåret indikerar ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet i intervallet 10-15 miljoner euro. I prognosen för det fjärde kvartalet har ledningen också tagit hänsyn till den ökade effekten av försenade kundinvesteringar på den polska och tyska kraftmarknaden och inom den tyska kommunikationssektorn, vilket även kommunicerades i rapporten för det andra kvartalet.

Utmaningarna Eltel har är huvudsakligen relaterade till bolagets projektverksamhet, som svarar för cirka en tredjedel av koncernens totala volymer.

”Eltels ledning genomför för närvarande en grundlig översyn, inklusive planering av permanenta korrigerande åtgärder, för att återställa situationen i den här delen av vår verksamhet. Slutsatserna och en handlingsplan kommer att vara på plats i mitten av november. Eltel har redan gjort en översyn av de större projekten och har som en följd av det gjort konservativa bedömningar av riskerna i dessa projekt, vilket återspeglas i den resultatvägledning som ges ovan. Samtidigt är det viktigt att poängtera att majoriteten av Eltels verksamhet utvecklas väl”, säger Håkan Kirstein, Eltels nya vd från och med den 19 september.

För verksamhetsåret 2017 har Eltels ledning nu en mer konservativ inställning till koncernens projektverksamhet i krafttransmission i Afrika och inom väg & järnväg i Norge.

Inom segmentet Power, förväntas nettoomsättningen inom krafttransmission minska under 2017 jämfört med 2016.

”Detta på grund av marknadsrelaterade förseningar i kundinvesteringar, korrigeringsåtgärder avseende Eltels projekthantering och effekterna av en svag orderingång inom krafttransmission under de senaste tolv månaderna”, heter det.

Eltels aktie föll tungt när börsen öppnade. Efter en halvtimmes handel var fallet närmare 30 procent.

Graf: Följ Eltels aktie här.

{Chart}