Ännu en vinstvarning sänker Eltel

Publicerad 2017-01-27 09:30

Aktie Eltel vinstvarnar återigen för det fjärde kvartalet och för helåret 2016.

Nu räknar bolaget med att det operativa ebita-resultatet för helåret 2016 kommer att uppgå till 17-22 miljoner euro och till 0-6 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2016.

Tidigare prognos från bolaget, som lämnades i samband vinstvarningen inför det tredje kvartalet, var ett operativt ebita-resultat i intervallet 27-32 miljoner euro för helåret 2016 och 10-15 miljoner euro för det fjärde kvartalet.

”Skälen till avvikelsen är att Eltel behöver göra ytterligare avsättningar och nedskrivningar i sin projektverksamhet, inom affärsområdena krafttransmission och väg & järnväg”, heter det i rapporten.

Analytikernas snittförväntningar ligger på ett operativt ebita på 10,8 miljoner euro för det fjärde kvartalet och på 27,4 miljoner euro för helåret 2016, enligt SME Direkts sammanställning i november.

Eltel vinstvarnade senaste i mitten av oktober varefter aktien backade 41 procent samma dag.

”Jag är mycket bekymrad över att risknivåerna i vissa projekt i vår projektverksamheten återigen har visat sig vara högre än väntat. Detta är givetvis mycket allvarligt och vi har därför nu inlett en revision för att så snart som möjligt få full klarhet i situationen. Samtidigt vill jag betona att Eltels underliggande kärnverksamhet, som utgör mer än två tredjedelar av vår verksamhet, utvecklas enligt plan”, kommenterar Eltels vinstvarning Håkan Kirstein i pressmeddelandet.

Bolaget förklarar att i den nu reviderade vägledningen inkluderas redan validerade nedskrivningar och avsättningar som påverkar resultatet fjärde kvartalet 2016. Dessa är relaterade till två afrikanska elektrifieringsprojekt i transmissionsverksamheten och två järnvägsprojekt i Norge.

”Produktionen av de två järnvägsprojekten i Norge slutfördes under 2016, men till högre kostnad än tidigare beräknat. Dessa projekt är nu i slutavräkningsskede. Elektrifieringsprojekten i Afrika är fortfarande i produktion och förväntas slutföras under 2017”, uppger bolaget.

Eltel uppger också att den ovan nämnda underskattade risknivån medför krav på ytterligare utredning avseende vissa utvalda projekt. Bedömingen indikerar också en överoptimistisk resultatavräkning i vissa projekt inom krafttransmissionsverksamheten i Afrika.

”Därav, och med omedelbar verkan, har ett team under ledning av externa revisorer tillsatts med syftet att utföra en omfattande utredning för att verifiera och kvantifiera risker och kostnader i dessa berörda pågående projekt inom transmissionsverksamheten, främst i Afrika. Denna utredning förväntas vara klar inom några veckor”, uppger Eltel.

Ytterligare information kommer att lämnas i Eltels rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2016 med planerat offentliggörande den 10 februari 2017. Beroende på tidpunkten för slutsatserna av revisionen kan offentliggörande av kvartalsrapporten komma att senareläggas. I det fallet kommer detta att kommuniceras separat på förhand.