ELTEL: TECKNAR RAMAVTAL MED VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2021-11-25 09:04:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eltel har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Västra Götalandsregionen för Västfastigheters byggnader. Eltels del av avtalet är värt cirka 30 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar installation, byggnation och service av inomhusnät och fibernät samt byte av inpasseringssystem och larmsystem på vissa fastigheter.Direkt-SE