Aktie Eltel Finland har ingått ett ramavtal med Valokuitunen, ett samriskbolag mellan Capman Infra och Telia, för att bygga fiber till hemmet. Aktien stiger tvåsiffrigt efter beskedet. 

Avtalet är värt cirka 200 miljoner euro under en treårsperiod och inkluderar en option på ytterligare ett år.

Det treåriga ramavtalet gäller från och med september 2022 och löper fram till 2025, varefter det finns möjlighet till ett års förlängning.

Strax efter klockan 12 handlades Eltels aktie upp 20 procent.