Eltels vd Axel Hjärne

Eltel bättre än väntat

Publicerad 2015-05-19 08:02

Rapport Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisar ett operativt ebita-resultat på 5,3 miljoner euro för det första kvartalet 2015.

Ebita-marginalen blev 2,2 procent. Analytikerna hade räknat med ett operativt ebita-resultat på 3,3 miljoner euro och en marginal på 1,4 procent, enligt SME Direkt.

Resultatet efter skatt uppgick till -7,6 miljoner euro och resultatet per aktie blev -0:14 euro. Snittförväntningarna låg på ett resultat efter skatt på -8,8 miljoner euro och ett resultat per aktie på -0:14 euro.

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro. Väntat här var en omsättning på 235 miljoner euro.