ELTEL: OPERATIV EBITA -4,0 MLN EUR 4 KV (7,0)

2023-02-16 08:14:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisar ett operativt ebita-resultat på -4,0 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022 (7,0).

Den operativa ebita-marginalen blev -1,8 procent (3,1).

Nettoomsättningen uppgick till 224 miljoner euro (226).

Den totala tillväxten var -1,0 procent och organisk tillväxt inom segmenten uppgick till 2,5 procent, uppger bolaget.

I december 2022 uppgav Eltel att det förväntade sig en något minskad nettoomsättning och en väsentligt försämrad operativ ebita för det fjärde kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period föregående år. Fjärde kvartalets operativa ebita beräknades bli negativt, uppgav bolaget då.

Resultatet efter skatt blev -7,7 miljoner euro (4,1), med ett resultat per aktie om -0:05 euro (0:02).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022.Direkt-SE