Nordea ser fyndläge för långsiktiga efter kurskollaps

Publicerad 2017-01-30 09:02

Aktietips Nordea Markets sänker riktkursen för Eltel till 75 kronor från 93 kronor. Rekommendationen köp upprepas emellertid, enligt en analys efter att Eltel vinstvarnat sent på torsdagskvällen i förra veckan.

Trots att Nordea varit medvetna om Eltels pågående problem med olika kontrakt, har de senast upptäckta problemen med felaktig intäktsredovisning i vissa projekt lett till en ökad oro.

Nordea kommer därför att värdera Eltel till en högre riskpremie till dess att den nye vd:n kan bekräfta att alla nödvändiga system och processer har införts och är fullt fungerande.

”Trots det, är vårt case fortfarande intakt. Den närmaste framtiden är fortfarande högst osäker, men på längre sikt är Eltel troligen ett fynd på nuvarande kursnivåer”, skriver banken som samtidigt flaggar för att 2017 kan bli turbulent.

Nordea ser också det som troligt att Eltel kommer att bryta mot bankkovenanterna.

”För att undvika en potentiell värdeförstörelse i form av höga bankavgifter och kunder som lämnar, hävdar vi att en aktieemission till befintliga aktieägare skulle vara en lösning att föredra”, skriver banken.