Kvartalsrapport Eltel gick back det andra kvartalet. Resultatet efter skatt var minus 2,5 miljoner euro( drygt 27 miljoner kr).

Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, redovisar ett operativt ebita-resultat på 0,5 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (4,4).

Den operativa ebita-marginalen blev 0,2 procent (2,0).

Nettoomsättningen uppgick till 209 miljoner euro (210).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner euro (1,6), med ett resultat per aktie om -0:02 euro (0:01).

”Sammanfattningsvis råder det fortsatt osäkerhet på marknaden kring det geopolitiska läget och kostnadsökningarna som kommer att fortsätta att påverka oss. Communication-marknaden är dock sund med 5g och fiber som de främsta drivkrafterna. Inom power finns en tydlig efterfrågan på att uppgradera och modernisera elnäten i Norden”, skriver avgående vd Casimir Lindholm i vd-ordet av rapporten.