Svenska kraftnäts ställföreträdande generaldirektör tillika finansdirektör Peter Wigert, energi- och näringsminister Ebba Busch, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Elpriset Elprisstödet till hushållen kommer att betalas ut först i februari under förutsättning att "inget oförutsett händer". Det framkom på en presskonferens ledd av energiminister Ebba Busch (KD) på onsdagsmorgonen. 

Tanken är att pengarna i ett första steg ska betalas ut till hushåll i elområde SE3 och SE4. I SE3 handlar det om 50 öre per kilowattimme som förbrukats under perioden oktober 2021 och september 2022. I elområde SE4 är stödet 79 öre per kilowattimme. 

Först i steg två kommer pengar till företag och organisationer i dessa elområden att betalas ut och när det kan ske är oklart. 

Energiminister Ebba Busch påpekade också att syftet med stödet är att lindra den kommande svåra tiden även om man utgår från historiska data. Elkunder i SE1 och SE2 kommer inte att få något elstöd.