Elpriset Efter veckans rekordnotering på elmarknaden faller priset i de södra delarna av landet brant inför helgen. 

I onsdags slog elpriset i elområde SE4 rekord då dygnspriset hamnade på hela 5,70 kr per kWh. Även i SE3 har det varit dyrt med priser en bra bit över 3 kr. 

Men inför helgen ser läget helt annorlunda ut. I morgon väntas en kilowattimme kosta 59 öre både i SE3 och SE4. För SE4 innebär det att priset på lördagen ligger nästan 90 procent under onsdagens rekordnivå. 

I SE2, det vill säga de södra delarna av Norrland, landar priset på 44,8 öre vilket är veckans lägsta notering. 

I det nordligaste elområdet SE1 sjunker priset till 11,2 öre per kilowattimme.