Elpriset På torsdagen stiger elpriset i hela landet och landar på det högsta dygnsgenomsnittet hittills i år. 

På torsdagen väntas en kilowattimme kosta 1,49 kr i Sveriges fyra elområden. Det är den högsta dagsnoteringen i år och vi får gå bakåt till tiden före jul för att hitta högre dygnspriser. 

Under den inledande delen av januari har annars elpriserna legat relativt lågt jämfört med december. Fram till i dag har snittpriset legat på 77,5 öre per kilowattimme i norr, 87,5 öre i elområde SE3 och 88,4 öre i den sydligaste delen av landet (SE4). 

Det är betydligt lägre än i december då snittpriset slog rekord i tre av fyra elområden. I SE1 och SE2 låg på 2,06 kr medan priset i SE3 landade på 2,69 kr per kilowattimme. I den allra sydligaste delen (SE4) blev snittpriset 2,71 kr per kilowattimme vilket dock inte var rekord.

Priserna avser spotpriser på Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.