Elpriset Elpriset mer än halverades under januari jämfört med december. I tre av fyra svenska elområden hamnade priset under en krona per kilowattimme.

I den norra halvan av landet (SE1 och SE2) sjönk elpriset från rekordnoteringen i december på 2,06 kr per kilowattimme till 70,4 öre i januari. Det motsvarar ett fall på nästan 66 procent.

I SE3 sjönk priset till 92,6 öre per kilowattimme efter december månads rekord på 2,69 kr per kilowattimme. Även detta är en nedgång på nästan 66 procent. 

I landets sydligaste elområde blev snittpriset i januari 1,04 kr per kilowattimme mot 2,71 kr i december. Det innebär ett fall på drygt 61 procent.

Priserna avser spotpriser på Nordpool. För elkunder tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.