Elpriset I morgon rör sig elpriset åt olika håll beroende på vilket elområde man tillhör. Nu börjar priset dessutom åter skilja sig ordentligt mellan nord och syd. 

Under en period har elpriset varit lika högt i hela landet. Men i dag är det något billigare i norr och i morgon ökar skillnaderna ytterligare.

Enligt siffror från elbörsen Nordpool väntas en kilowattimme i morgon kosta 2,10 kr i den norra halvan av landet (SE1 och SE2). Det är något lägre än dagens notering på 2,85 kr/kWh. 

I SE3 stiger dock priset från dagens 3,31 kr per kilowattimme till 3,79 kr. 

I SE4 blir ökningen ännu större – från dagens 3,33 kr/kWh till 4,17 kr/kWh. 

Priserna avser Nordpool och för slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.