Elpriset Elpriset rör sig åt olika håll i morgon då priset sjunker i norr medan det stiger i söder. 

I elområde SE1 och SE2 sjunker priset från dagens 3,69 kr per kilowattimme till 3,02 kr.

I elområde SE3 och SE4 stiger i stället priset från 3,69 kr till 4,23 kr per kilowattimme. 

Siffrorna avser priser på elbörsen Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elbolagens påslag och överföringsavgifter.