Elpriset I dag noteras de högsta elpriserna hittills i år i samtliga elområden i Sverige. I morgon stiger priset ytterligare i söder medan det faller tillbaka i norr. 

Efter dagens dygnspris på 1,49 kr per kilowattimme i samtliga elområden faller priset i morgon. Då väntas en kilowattimme kosta 93 öre i elområde SE1 och SE2.

I SE3 blir det också billigare även om skillnaden är marginell då en kilowattimme väntas sjunka blott 6 öre till 1,43 kr. 

I den allra sydligaste delen av landet blir det däremot nytt årshögsta när priset stiger till 1,90 kr per kilowattimme. 

Priserna avser spotpriser på elbörsen Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter.