Elpriset Elpriserna rörde sig åt olika håll i mars med sjunkande priser i söder och stigande priser i norr. 

När nu elpriserna för hela mars är satta kan vi konstatera att en köldknäpp i början av månaden kombinerat med ett reaktorstopp i Oskarshamn bidrog till att hålla uppe elpriset. Det gällde inte minst under den första halvan av månaden. Sedan har priserna fallit tillbaka samtidigt som den europeiska uppvärmningssäsongen går mot sitt slut.

Sammantaget steg dock snittpriset med 8,6 procent i den norra halvan av landet. Priset landade nämligen på 56,49 öre per kilowattimme i SE1 och SE2, upp från 52,03 öre i februari. 

I SE3 föll priset med 2,3 procent till 80,62 öre per kilowattimme. Det är för övrigt det lägsta månadspriset sedan februari i fjol.

I söder var nedgången ännu större och snittpriset för mars blev 91,79 öre per kilowattimme vilket motsvarar en nedgång på 10,7 procent.  

Priserna avser snittpriset på elbörsen Nordpool. För slutkund tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överföringsavgifter. 

Tabell: Elpriserna i mars (öre/kWh)jämfört med februari

  SYS SE1 SE2 SE3 SE4
mars 92,61 56,49 56,49 80,62 91,79
februari 91,38 52,03 52,03 82,54 102,79
Skillnad (%) 1,4 8,6 8,6 -2,3 -10,7

Källa: Nordpool