Elpriset Trots högsommarvärme och semestertider är elpriserna i södra Sverige uppe på rekordnivåer. I vinter förvärras kostnadssmällen för hushållen ytterligare med elpriser på över 4 kronor i delar av landet, enligt Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Elprischocken har framför allt drabbat de södra delarna av Sverige där nya rekordnivåer avlöser varandra. På onsdagen kostar elen 5,70 kr per kilowattimme i SE4, det sydligaste av landets fyra elområden. Det är den högsta nivån någonsin, enligt den nordiska elbörsen Nord Pool, något som Privata Affärer tidigare uppmärksammat

Under torsdagen kommer elpriserna i SE4 att falla tillbaka marginellt till 5,5 kr per kilowatttimme. 

Elpriserna har varit exceptionellt höga under årets sommarsäsong, enligt Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på elhandelsbolaget Bixia.

– Anledningen till det är att elpriserna i Europa är extremt höga. Det spiller över på oss i Norden de dagar som vi har en låg förnybar elproduktion, säger han, och fortsätter:

– Priserna blir skyhöga eftersom vi är så tätt sammankopplade med kontinenten via våra elnätsförbindelser.

Att elpriserna befinner sig på rekordnivåer mitt i högsommarvärmen ökar oron inför det stundande vintern. Allt talar också för att hushållen tvingas leva med betydligt högre elkostnader, enligt Johan Sigvardsson på Bixia.

Handeln på terminsmarknaden ger en fingervisning om prisbilden vid en framtida tidpunkt. För årets fjärde kvartal ligger de nuvarande terminspriserna för SE4 på 4,41 kronor per kilowattimme. Det är mer än tre gånger högre än genomsnittspriset under samma period föregående år på motsvarande 1,30 kronor.

– Det är en markant skillnad, konstaterar Johan Sigvardsson.

För SE3, som bland annat omfattar Stockholm och Göteborg, uppgår terminspriserna under fjärde kvartalet till 3,04 kronor, även det en betydande ökning på årsbasis.

Skillnaden mot landets norra delar, SE1 och SE2, som har ett stort överskott på el, är tydlig. Terminspriserna ligger under samma period på 80 öre per kilowattimme i de båda elområdena.

Johan Sigvardsson betonar att det faktiska prisutfallet i vinter kommer att styras av väderleken och utrymmet för svängningar i förhållande till de rådande terminspriserna är “enormt stort”.

– Om det blir en mild vinter så kommer vi att ha lägre priser än det vi ser på terminsmarknaden just nu. Men om vi får en sträng vinter kommer priserna att vara ännu högre och nära kopplade till prisbilden på kontinenten, säger han.

Vad ska man göra som konsument för att tackla den här prisökningen?
– Man kan egentligen bara göra en sak och det är att se över sin förbrukning. Då handlar det främst om uppvärmning och varmvatten, belysning och hushållsmaskiner förbrukar inte särskilt mycket el i dag. Därför spelar det knappt någon roll om du diskar för hand eller med diskmaskin.

Hushåll med direktverkande elvärme drabbas därför hårdast av de högre elpriserna medan fjärrvärmekunder kommer lindrigare undan, understryker Johan Sigvardsson.

Men det finns en gräns för hur högt priserna kan stiga och den kan redan vara passerad, enligt Bixias analytiker. Det vill säga den prisnivå som får företagen och hushållen att minska sin förbrukning avsevärt, vilket skulle dämpa efterfrågan på el och i förlängningen priserna.

– Vi är på sådana nivåer nu där företag och hushåll börjar se över sin elanvändning och funderar på vad man skulle kunna stänga av, säger Johan Sigvardsson, och tillägger:

– Det hade givetvis inte varit bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men att vi är i ett sådant läge är tydligt, åtminstone utifrån hur våra kunder resonerar.