ELOS MEDTECH: RÖRELSERESULTAT 17,6 MLN KR 4 KV (25,3) (NY)

2023-02-23 08:16:59

(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett rörelseresultat om 17,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (25,3).

Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,7 procent (13,7).

Resultatet efter skatt var 0,4 miljoner kronor (19,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (2:42).

Nettoomsättningen uppgick till 230 miljoner kronor (184), en ökning med 24,6 procent. Omsättningstillväxten kan härledas till alla affärsområden, enligt bokslutsrapporten.

I lokala valutor steg nettoomsättningen med 13,8 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022, vilket redan meddelats tidigare.Direkt-SE