ELOS MEDTECH: NETTORESULTATET BLEV 21,9 MLN KR 3 KV (NY)

2022-10-21 15:07:20

(Tillägg: på flera ställen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett resultat efter skatt på 21,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (17,6). Resultatet per aktie steg till 2:71 kronor (2:18).

Nettoomsättningen ökade till 232 miljoner kronor (187). Tillväxten på 24 procent kan härledas till alla affärsområden.

Dental växte med 4,0 procent, Orthopedics med 50,5 procent och Life Science 18,2 procent.

Försäljningen av egna produkter inom affärsområdet Dental ökade med 38 procent och utgjorde 17 procent av koncernens totala nettoomsättning (15). Nettoomsättningen växte i lokala valutor med 12 procent.

Alla affärsområden påverkades positivt av valutaomräkning. För Orthopedics var påverkan i kvartalet väsentlig där hälften av tillväxten kommer från valutaomräkning, uppger bolaget.

Koncernens rörelseresultat blev 37,7 miljoner kronor (24,2) och resultatet före skatt uppgick till 29,0 miljoner kronor (23,3).

I fjol påverkades rörelseresultatet negativt med 11,8 miljoner kronor avseende transaktionskostnader i samband med fullföljande av bud från ny majoritetsägare.Direkt-SE