ELOS MEDTECH: NETTORESULTATET BLEV 21,9 MLN KR 3 KV

2022-10-21 15:02:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett resultat efter skatt på 21,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (17,6). Resultatet per aktie steg till 2:71 kronor (2:18).

Nettoomsättningen ökade till 232 miljoner kronor (187).

Rörelseresultatet blev 37,7 miljoner kronor (24,2) och resultatet före skatt uppgick till 29,0 miljoner kronor (23,3).



Direkt-SE