ELOS MEDTECH: ÄNDRAR UTDELNINGSPOLICY, FÖRESLÅR INGEN UTD (OMS)

2023-02-02 06:02:33

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i medicinteknikbolaget Elos Medtech har beslutat att uppdatera bolagets utdelningspolicy för att anpassa utdelningen till företagets stora investeringsbehov. Bolaget föreslår därför att ingen utdelning lämnas för 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Elos Medtechs nya utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen.

Styrelsens bedömning är att eventuella överskottsmedel under de kommande åren kommer att behöva återinvesteras i verksamheten, för att täcka bolagets investeringsbehov, heter det.

I linje med den nya utdelningspolicyn, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2022.Direkt-SE