Elos Medtech AB: Elos Medtech utnämner ny VD och koncernchef samt styrelseordförande

2022-09-05 14:30:00

Stefano har lång erfarenhet från medicinteknikbranschen där han har haft positioner som styrelseordförande och VD för Corin Group PLC, VD för Lima Corporate SpA och vice VD-poster i Johnson & Johnson DePuy.

Stefano Alfonsi säger: "Jag är hedrad över att vara associerad till Elos Medtech, först som styrelseordförande och nu som VD. Elos Medtech är på väg att starkt utveckla och stärka sin ledande position på medicintekniska marknaden. Varje anställd på Elos Medtech i Asien, Europa och USA är passionerade och fast beslutna att överträffa våra kunders förväntningar så jag är stolt över att bli deras VD. Jag vill tacka vår styrelse för det förtroende som man har visat mig, och Jodie och Søren för deras ledarskap under transitionsperioden. Jag ser fram emot den framtida resan, att fortsätta att växa detta globala medicinteknikföretag."

Magnus René, styrelseordförande i Elos Medtech säger: "Vi är mycket glada över att Stefano tar positionen som bolagets nya VD. Stefanos långa erfarenhet gör honom perfekt lämpad att leda företaget i dess nästa fas."

Om Elos Medtech
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har fler än 600 anställda och omsätter mer än 750 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Mid Cap-listan.

Göteborg, 5 september, 2022

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lovisa Lander, styrelseledamot, +44 (0)20 7823 0211, e-post: llander@ta.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com
Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2022 kl. 14:30 (CET).

Cision