Elos Medtech AB: Elos Medtech justerar utdelningspolicy och föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022

2023-02-01 18:00:00

Den nya utdelningspolicyn lyder:
Elos Medtechs utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Styrelsens bedömning är att eventuella överskottsmedel under de kommande åren kommer att behöva återinvesteras i verksamheten, för att täcka bolagets investeringsbehov.

I linje med den nya utdelningspolicyn, föreslår Elos Medtechs styrelse att ingen utdelning lämnas för 2022.

Göteborg, 1 februari, 2023

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefano Alfonsi, VD och koncernchef, +44 772 04 98 342, e-post: stefano.alfonsi@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023 kl. 18:00 (CET).

Cision