Elos Medtech AB: Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

2023-02-23 08:00:00
Oktober - december 2022
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 229,5 MSEK (184,2), en ökning med 24,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 13,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,6 MSEK (25,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,7 procent (13,7).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,4 MSEK (24,8). Finansnettot har påverkats negativt av valutakurser i kvartalet med -8,3 MSEK (1,2) och uppgick till -16,3 MSEK (-0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 MSEK (19,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,3 MSEK (33,4), och uppgick efter investeringar till -10,7 MSEK (5,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0:06 kr (2:42).
Januari - december 2022
 • Nettoomsättningen för året uppgick till 888,5 MSEK (723,6), en ökning med 22,8 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 13,5 procent.
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 122,4 MSEK (101,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,8 procent (14,0). Föregående år påverkades rörelseresultatet negativt med 15,6 MSEK avseende transaktionskostnader i samband med fullföljande av bud från ny majoritetsägare.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 99,1 MSEK (98,0). Finansnettot har påverkats negativt av valutakurser med -9,2 MSEK (4,2) och uppgick till -23,3 MSEK (-3,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 75,1 MSEK (75,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 108,3 MSEK (105,0), och uppgick efter investeringar till -9,0 MSEK (19,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 9:30 kr (9:37).
Utdelning
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Cision