Elektas valberednings förslag till styrelse inför årsstämman

2022-06-29 07:30:00

STOCKHOLM – Valberedningen i Elekta (EKTA-B.ST) föreslår att årsstämman 2022 beslutar om omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström, samt nyval av Kelly Londy.

Kelly Londy har mer än 30 års erfarenhet från medicinteknikbranschen och hälsovårdssektorn. Hon har bland annat haft ledande positioner på bolag som Accuray, GE Healthcare och Philips Healthcare. Sedan 2021 är hon verkställande direktör för medicinteknikbolaget Nuvo Group och hon är styrelseledamot i CMR Surgical Ltd. Hon har en kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning samt examen i radiologi och inledde sin karriär som radiograf vid University of Michigan Health med fokus på kvinnohälsa. Största delen av Kellys karriär har fokuserats på verksamheter inom medicinteknisk onkologi, kirurgi och bildbehandling för att ta nya innovationer till marknaden. Kelly Londy är född 1966 och är amerikansk medborgare.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag kommer att publiceras i samband med kallelsen till Elektas årsstämma 2022 som hålls den 25 augusti 2022.

Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Laurent Leksell, styrelseordförande samt genom direkt och indirekt aktieinnehav; Jesper Bergström, Handelsbanken Fonder; Per Colleen, Fjärde AP-fonden; Filippa Gerstädt, Nordea Fonder; och Javiera Ragnartz, SEB Fonder. Ordförande i valberedningen är Laurent Leksell.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: Cecilia.Ketels@elekta.com

Om Elekta
Vi på Elekta har ett värdefullt uppdrag, att säkerställa tillgången på bästa möjliga cancervård för varje patient. Som ledande inom precisionsstrålning tar vi fram hållbara, resultatdrivna och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar liv och ger hopp till alla som lever med cancer. För att möta nya utmaningar och förändrade patientbehov krävs ett nära samarbete med våra kunder, och det är precis så vi vill ha det. För många av de 4 700 anställda i vårt globala team är arbetet mer än ett arbete. Här finns ett personligt engagemang för att förena vetenskap och kreativitet, och att förändra cancervården på djupet. Vi skapar inte bara teknologi, vi skapar hopp. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i mer än 120 länder och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök elekta.com eller följ @Elekta på Twitter.

MFN