Rapport Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 448 miljoner kr för det första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår (386). Enligt Infront Datas sammanställning av analytikers prognoser väntades ett ebita-resultat på 462 miljoner kr. Däremot överraskade orderingången positivt.

Bruttomarginalen ökade till 42,6 procent (39,1). Här låg snittestimatet på 40,6 procent.

Omsättningen uppgick till 3.228 miljoner kr (2.819), motsvarande en organisk tillväxt om 9 procent. Här var snittestimatet 3.167 miljoner kr, enligt Infront Data.

Orderingången uppgick till 4.390 miljoner kr (3.174), motsvarande en organisk ökning om 32 procent. Snittet bland de analytiker som deltagit i Infront Datas sammanställning var 3.943 miljoner kr på denna punkt.